Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

Pro potřeby Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí: Provozovatelem doplnit jméno, IČO, adresu

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro účely:

  • komunikace se zájemcem o služby, nebo klientem
  • zpracování cenové nabídky
  • splnění právní povinnosti (zejména účetní a daňové)
  • marketingové účely

 

2. Ochrana osobních údajů

  • Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný formulář z informačního webu z-lana.cz nebo zlana.cz, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
  • Fyzická osoba (dále FO), která odešle formulář uděluje samostatný souhlas ke zpracování osobních údajů pro potřeby další komunikace.
  • FO může požádat o odstranění všech osobních údajů z databází provozovatele pomocí kontaktního formuláře, telefonního čísla nebo emailu. Výjimku tvoří údaje, které slouží k účetním úkonům a archivaci kterých ukládají daňové zákony.
  • Osobní údaje nebudou předány třetím osobám, vyjma partnerů zavázaných mlčenlivostí: provozovatel emailové služby a webového hostingu.

 

3. Závěrečná ustanovení

  • Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2018.